Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Video
Thông xe kỹ thuật cầu vượt sông Tam Bạc - 23/05/2017
Lễ khởi công cầu vượt sông Tam Bạc - Công ty Sơn Trường tặng TP Hải Phòng - 04/04/2017
Lễ ký kết CSA giữa Minh Đức & Daelim C&S - 02/12/2016