Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Liên hệ
Công ty TNHH Bê tông và Xây Dựng Minh Đức
Nhà máy 1: Minh Đức - Thủy Nguyên
Nhà máy 2: Minh Đức - Gia Minh
Nhà máy 3: Minh Đức - Sơn Tây
Nhà máy 4: Minh Đức - Cầu Bính
Văn phòng đại diện:
Trụ sở chính: 325 Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
VPĐD Hà Nội: Tầng 15, Tòa Diamond Flower 48 Lê Văn Lương,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
VPĐD HCM: Số 19 Đường 40 Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Email: truyenthong@betongminhduc.com
Minh Đức Hải Phòng
Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3.748253 / 3.848365
Fax: (031) 3.8769867
Minh Đức Sơn Tây
Địa chỉ: Khu công nghiệp Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: (031) 3.748253 / 3.848365
Fax: (031) 3.8769867
Minh Đức Gia Minh
Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3.748253 / 3.848365
Fax: (031) 3.8769867
Minh Đức Cầu Bính
Địa chỉ: Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3.748253 / 3.848365
Fax: (031) 3.8769867
098 454 6666