Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương
Địa điểm: Kinh Môn - Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A PHC
Địa điểm: Kinh Môn - Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác

098 454 6666