Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc
Địa điểm: Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc cừ SW600B
Địa điểm: Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc cừ SW600B (Đầu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến Công viên Tam Bạc)
Thời gian thực hiện: 2018
 

Dự án khác

098 454 6666