Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Dự án Hòa Phát - Dung Quất
Địa điểm: Khu Kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc cừ SW940
Địa điểm: Khu Kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc cừ SW940 (Bến số 1 + 2, Kè bờ và móng nhà bao che cảng chuyên dùng)
Thời gian thi công: 20172018

 

 

Dự án khác

098 454 6666