Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast
Địa điểm: Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc cừ SW940
Địa điểm: Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc cừ SW940 (Hồ điều hòa)
Thời gian thi công: 2018

Dự án khác

098 454 6666