Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Minh Đức Gia Minh
Địa chỉ: Gia Minh - Hải Phòng

Địa chỉ: Gia Minh - Hải Phòng

Dự án khác

098 454 6666