Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thiên Trường
Địa điểm: Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thiên Trường
Địa điểm: Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thiên Trường
Hạng mục: Cung cấp cống D600 VH

Dự án khác