Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Dự án tại KĐT Ciputra
Địa điểm: KĐT Ciputra Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Farich Việt Nam
Địa điểm: KĐT Ciputra - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp ống cống D300 VH, D400 VH
Đối tác: Công ty CP Farich Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác

098 454 6666