Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công ty CP Cơ khí Xây dựng Trường Sơn
Địa điểm: Mỹ Đức - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Cơ khí Xây dựng Trường Sơn
Địa điểm: Mỹ Đức - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Cơ khí Xây dựng Trường Sơn
Hạng mục: Cung cấp ống cống D300, D400, D600, D800, D1000

Dự án khác

098 454 6666