Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công ty CP XD TMDV và Du lịch Thành Hải
Địa điểm: Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP XD TMDV và Du lịch Thành Hải
Địa điểm: Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP XD TMDV và Du lịch Thành Hải 
Hạng mục: Cung cấp cống D300, D400, D600, D800, D1000

Dự án khác

098 454 6666