Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại Phú Thịnh
Đối tác: Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại Phú Thịnh
Hạng mục: Cung cấp ống cống D1000
Đối tác: Đầu tư Xây dựng & Thương mại Phú Thịnh
Hạng mục: Cung cấp ống cống D1000
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác

098 454 6666