Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu giãn dân Đường Lâm
Địa chỉ: Sơn Tây - Hà Nội
Đối tác: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hoàng
Địa chỉ: Sơn Tây - Hà Nội
Đối tác: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hoàng
Hạng mục: Cung cấp ống cống D600
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác

098 454 6666