Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công ty TNHH ACP Phúc Cường
Địa chỉ: KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Đối tác: Công ty TNHH ACP Phúc Cường
Địa chỉ: KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Đối tác: Công ty TNHH ACP Phúc Cường
Hạng mục: Cung cấp ống cống D400, D800
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác

098 454 6666