Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công ty CP Xây dựng Giao thông Long Thành
Địa chỉ: ĐH Quốc gia Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Xây dựng Giao thông Long Thành
Đối tác: Công ty CP Xây dựng Giao thông Long Thành
Hạng mục: Cung cấp Ống cống D300, D800
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác

098 454 6666