Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Viện Khoa học Giáo dục - Trường Thực nghiệm
Địa chỉ: Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Xây dựng và Chuyển giao công nghệ 678
Địa chỉ: Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Xây dựng và Chuyển giao công nghệ 678
Hạng mục: Cung cấp ống cống D400, D600
Thời gian thực hiện: 2016

Dự án khác

098 454 6666