Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Tân Á - Đại Thành
Địa chỉ: KCN Nam Cẩm - Nghi Lộc - Nghệ An
Đối tác: Công ty TNHH CSC Việt Nam
Địa chỉ: KCN Nam Cẩm - Nghi Lộc - Nghệ An
Đối tác: Công ty TNHH CSC Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp ống cống D300 - D500
Thời gian thực hiện: 2016

Dự án khác

098 454 6666