Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công ty TNHH Đất Việt
Hạng mục: Cung cấp ống cống D300 - D800
Đối tác: Công ty TNHH Đất Việt
Đối tác: Công ty TNHH Đất Việt
Hạng mục: Cung cấp ống cống D300 - D800
Thời gian thực hiện: 2016

Dự án khác

098 454 6666