Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy sản xuất lốp Bridgestone
Địa chỉ: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Đối tác: Công ty xây dựng Zenitaka - Nhật Bản

Địa chỉ: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Đối tác: Công ty xây dựng Zenitaka - Nhật Bản
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A PHC
Khối lượng: 250.000m
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác