Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
AEONMALL HUẾ
Địa điểm: Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Hạng mục: Cung cấ và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022
Địa điểm: Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Hạng mục: Cung cấ và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022

Dự án khác

098 454 6666