Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KHU ĐÔ THỊ BẮC LUÂN MÓNG CÁI
Địa điểm: Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấ và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022
Địa điểm: Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấ và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022

Dự án khác

098 454 6666