Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY COCACOLA LONG AN
Địa điểm: KCN Phú An Thanh, Long An, Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2023
Địa điểm: KCN Phú An Thanh, Long An, Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2023

Dự án khác

098 454 6666