Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy luyện gang Vạn Lợi
Địa chỉ: An Dương - Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Luyện gang Vạn Lợi

Địa chỉ: An Dương - Hải Phòng

Đối tác: Công ty CP Luyện gang Vạn Lợi

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A, D400A

Khối lượng: 82.000m

Thời gian thực hiện: 2008

Dự án khác

098 454 6666