Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Green Feed Việt Nam
Địa chỉ: Hưng Yên
Đối tác: Công ty Cổ phần Green Feed Việt Nam - CN Hưng Yên

Địa chỉ: Hưng Yên
Đối tác: Công ty Cổ phần Green Feed Việt Nam - CN Hưng Yên
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A, D400A
Khối lượng: 23.000m
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác