Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy hóa chất Soft
Địa chỉ: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần xây dựng 203

Địa chỉ: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần xây dựng 203
Hạng mục: Cung cấp và thị công cọc D350A, D400B
Khối lượng: 10.000m
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác