Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy vật liệu nam châm Shin - Etsu Việt Nam
Địa chỉ: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Đối tác: Công ty Obayashi Việt Nam

Địa chỉ: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Đối tác: Công ty Obayashi Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A
Khối lượng: 20.000m
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác