Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Zeon
Địa chỉ: KCN VSIP - Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần 105 - Xây dựng số 1 Hà Nội

Địa chỉ: KCN VSIP - Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần 105 - Xây dựng số 1 Hà Nội
Hạng mục:
Cung cấp và thi công cọc D300A, D350A
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác