Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị mới Vân Canh - Hoài Đức
Địa chỉ: Hà Nội
Đối tác: Công ty Cổ phần TASCO

Địa chỉ: Hà Nội
Đối tác: Công ty Cổ phần TASCO
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A, D350A
Khối lượng: 28.000m
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác