Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Hitachi Cable - GĐ II
Địa chỉ: KCN Tân Trường - Hải Dương
Đối tác: Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng

Địa chỉ: KCN Tân Trường - Hải Dương
Đối tác: Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác