Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Tổ hợp sản xuất sản sản phẩm Công nghệ cao Kyocera
Địa chỉ: KCN Thăng Long 2 - Hưng Yên
Đối tác: Công ty TNHH QT liên doanh Vinaconex - Taisei (VINATA)

Địa chỉ: KCN Thăng Long 2 - Hưng Yên
Đối tác: Công ty TNHH QT liên doanh Vinaconex - Taisei (VINATA)
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D400A, D500A
Khối lượng: 22.000m
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác