Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy PHAV
Địa chỉ: KCN Thăng Long 2 - Hưng Yên
Đối tác: Công ty Nishimatsu - Nhật Bản

Địa chỉ: KCN Thăng Long 2 - Hưng Yên
Đối tác: Công ty Nishimatsu - Nhật Bản
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A
Khối lượng: 40.000m
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác