Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Panasonic
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long 1 - Hà Nội
Đối tác: Công ty Nishimatsu - Nhật Bản
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long 1 - Hà Nội
Đối tác: Công ty Nishimatsu - Nhật Bản
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A
Khối lượng: 45.000m
Thời gian thực hiện: 2012
 

Dự án khác