Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty TNHH Samku E&C Vina - Hàn Quốc
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty TNHH Samku E&C Vina - Hàn Quốc
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D400A, D600A
Khối lượng: 78.000m
Thời gian thực hiện: 2011 - 2012

Dự án khác