Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Kyocera Mita - Nhật Bản
Địa chỉ: VSIP Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP 105 - Xây dựng số 1 Hà Nội
Địa chỉ: VSIP Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP 105 - Xây dựng số 1 Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A
Khối lượng: 52.000m
Thời gian thực hiện: 2011 - 2012

Dự án khác