Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Siêu thị Metro Hà Nội 2
Địa chỉ: Hoàng Mai - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội

Địa chỉ: Hoàng Mai - Hà Nội

Đối tác: Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A

Khối lượng: 27.000m

Thời gian thực hiện: 2007

Dự án khác

098 454 6666