Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ XƯỞNG NAM TÀI
Địa điểm: KCN Liên Hà Thái, Thái Thụy, Thái Bình
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông dự ứng lục ly tâm D350A
Thời gian thực hiện: Tháng 5/2022
Địa điểm: KCN Liên Hà Thái, Thái Thụy, Thái Bình
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông dự ứng lục ly tâm D350A
Thời gian thực hiện: Tháng 5/2022

Dự án khác

098 454 6666