Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
TOYOTA NINH BÌNH
Địa điểm: Lô CN-08, khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc , TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Hạng mục: Cung cấp, thí nghiệm nén tĩnh cọc, ép cọc bê tông dự ứng lực đại trà
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022
Địa điểm: Lô CN-08, khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc , TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Hạng mục: Cung cấp, thí nghiệm nén tĩnh cọc, ép cọc bê tông dự ứng lực đại trà
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022

Dự án khác

098 454 6666