Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
ĐẠI HỌC PHENIKAA
Địa điểm: PhườngYên Nghĩa và Dương Nội – Quận Hà Đông – Thành Phố Hà Nội.
Hạng mục: Thi công ép cọc D300 D500
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022
Địa điểm: PhườngYên Nghĩa và Dương Nội – Quận Hà Đông – Thành Phố Hà Nội.
Hạng mục: Thi công ép cọc D300 D500
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022

Dự án khác

098 454 6666