Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
VINCOM ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa điểm: Thành phố Điện Biên
Hạng mục: Cung cấp thi công ép cọc Shophouse và Trung tâm thương mại
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022
Địa điểm: Thành phố Điện Biên
Hạng mục: Cung cấp thi công ép cọc Shophouse và Trung tâm thương mại
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022

Dự án khác

098 454 6666