Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KLH SẢN XUẤT CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO XUÂN THIỆN, THANH HÓA
Địa điểm: Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2022
Địa điểm: Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2022
 

Dự án khác

098 454 6666