Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ Ở KHU HIM LAM HÙNG VƯƠNG
Địa điểm: KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2022
Địa điểm: KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2022

Dự án khác

098 454 6666