Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KHU SÂN GOLF - KDL QUỐC TẾ ĐỒI RỒNG
Địa điểm: KDL Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2022
Địa điểm: Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2022

Dự án khác

098 454 6666