Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ MÁY KOS HÀ NỘI FACTORY PROJECT
Địa điểm: Lô B2, KCN Đồng Văn II, Hà Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2022
Địa điểm: Lô B2, KCN Đồng Văn II, Hà Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 2/2022

Dự án khác

098 454 6666