Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
SAILING CLUB SIGNATURE RESORT
Địa điểm: KĐT dịch vụ Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Thi công móng cẩu tháp
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2022
Địa điểm: KĐT dịch vụ Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục: Thi công móng cẩu tháp
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2022

Dự án khác

098 454 6666