Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
VINGROUP - NHÀ MÁY PIN VŨNG ÁNG HÀ TĨNH
Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng,
Hà Tĩnh
Hạng mục: Cung cấp thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021
Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh
Hạng mục: Cung cấp cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021

Dự án khác

098 454 6666