Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
THE MINATO RESIDENCE (NORTH)
Địa điểm: Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021
Địa điểm: Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021

Dự án khác

098 454 6666