Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ XƯỞNG HECOM
Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021
Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021

Dự án khác

098 454 6666