Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH TOA VIỆT NAM
Địa điểm: KCN Thăng Long, Võng La, Đông Anh,
TP. Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021
Địa điểm: KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Hạng mục: Cung câp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021

Dự án khác

098 454 6666