Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KTG INDUSTRIAL
Địa điểm: KCN Yên Phong II-C, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2022
Địa điểm: KCN Yên Phong II-C, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2022

Dự án khác

098 454 6666