Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Emergent Cold Vietnam
Địa điểm: VSIP Bắc Ninh, Phù Chuẩn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực D350
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021
Địa điểm: VSIP Bắc Ninh, Phù Chuẩn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực D350
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021

Dự án khác

098 454 6666